Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Wartość, potrzeby i sposoby wsparcia rodziny
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Uprawianie hazardu przez seniorów a kontekst rodzinny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PsychologiaSocjologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Communication in the families of high-achieving students [Komunikacja w rodzinach dzieci z wysokimi osiągnięciami szkolnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePsychologia
dr Andrzej Januszewski
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki teologicznePsychologiaSocjologia
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance [Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Emocjonalne konsekwencje rozbieżności w systemie Ja - moderująca rola poczucia humoru
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Wacław Bąk
Rola technik arteterapeutycznych w edukacji uczniów wybitnie zdolnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Barbara Cichy-Jasiocha
Functions of internal temporal dialogues [Functions of internal temporal dialogues ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Functions of internal temporal dialogues [Functions of internal temporal dialogues [Funkcje wewnętrznych dialogów temporalnych]]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl
Effect of educational workshops in an art gallery on children’s evaluation and interpretation of contemporary art [Wpływ warsztatów edukacyjnych prowadzonych w galerii sztuki na ocenę i interpretację sztuki współczesnej przez dzieci]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots [Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Między lękiem a nadzieją. Zmartwienia osób wchodzących na drogę rodzicielstwa adopcyjnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Expertise in the Game of Go and Levels of Visuospatial and Pattern Recognition Abilities [Expertise in the Game of Go and Levels of Visuospatial and Pattern Recognition Abilities]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
The Effect of Art Expertise on Eye Fixation-Related Potentials During Aesthetic Judgment Task in Focal and Ambient Modes [The Effect of Art Expertise on Eye Fixation-Related Potentials During Aesthetic Judgment Task in Focal and Ambient Modes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
The effect of art expertise on eye fixation-related potentials during aesthetic judgment task in focal and ambient modes [The effect of art expertise on eye fixation-related potentials during aesthetic judgment task in focal and ambient modes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Tranzycja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z edukacji na rynek pracy – perspektywa rodzica
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
The Couple's Care for Their Mutural Bond [Troska małżonków o umacnianie więzi]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
mgr Julia Sak
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w czasie wolnym od pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodziniePsychologia
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w czasie wolnym od pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Stress coping styles, self-esteem and hope for success of people in late adulthood and of different specificity of life review [Style zmagania sie ze stresem i nadzieja na sukces osób w późnej dorosłości o różnej ocenie bilansu życia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Elżbieta Talik
Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej doroslości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised [Polska Adaptacja Skali Postawy Wobec Śmierci]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Ocena estetyczna sztuki współczesnej przez dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Metody komputerowe w badaniach psychologicznych kierowców.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Wiedeński System Testów DRIVE-PL.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
System Komputerowych Testów Psychologicznych Sigma.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31487 zweryfikowanych pozycji.