Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Reformy Juliusza osterwy na początku XXI wieku w amatorskim teatrze religijnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
(Un) cultural Cats: Multi-dimensional Transition of Felines in Human Society [(Nie)kulturalne koty. Wielopłaszczyznowa przemiana kotów w społeczeństwie ludzkim.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
Panslawistyczne echa w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Oblicze Narcyza w mediach odbite
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Dariusz Wadowski
Niderlandzkie przykładne opowieści. Konteksty literackie i kulturowe delfckiej Księgi cudów Najświętszej Maryi Panny
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Polsko-ukraińskie kontakty filmowe
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Małgorzata Gruchoła. Wywiad przeprowadziła Marta Wójcicka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Ritual Imitation During the Thesmophoria at Syracuse [Rytualne naśladownictwo podczas Tesmoforii w Syrakuzach]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Laudacja ku czci dyrektora Andrzeja Paluchowskiego
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Lekcja języka obcego jako seans w "starym kinie" a kształcenie kulturoznawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Filmy Eldara Riazanowa w Polsce – z zagadnień recepcji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Antibarbarus sive de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in Polonia cultoris dissertatiuncula brevis [Antybarbarus czyli pochwała Jerzego, sławnego znawcy kultury łacińskiej w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Ludzie teatru - budowniczowie mostów w polsko-niemieckim dialogu na obszarze kultury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
"Illusion und Wirklichkeit": Bemerkungen über die polnisch-deutsche Nachbarschaft in Essays und Reden von Andrzej Szczypiorski ["Iluzja i rzeczywistość": Uwagi na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa w esejach i mowach Andrzeja Szczypiorskiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Pioneers of Modern Design: from the Cole Circle to Walter Gropius [Pionierzy nowoczesnego dizajnu: od Grupy Cole'a do Waltera Gropiusa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia sztukiKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr Anna Antonowicz
Idol w kulturze - zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej. (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoPedagogika
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Sztuka w służbie „geografii zbawienia”. Uwagi o projekcie i początkach budowy kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Światło ze Wschodu. O „Esejach nie całkiem polskich” Tokimasy Sekiguchiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej i konsumpcjonizmu?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Katalogowanie wspomnień
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
dr Magdalena Szubielska
Maszkary i szkarady. Ocena estetyczna klasycznych dzieł malarskich przedstawiających brzydotę
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Dieta pitagorejska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaHistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Trzy tradycje chrześcijańskie w Lublinie. Wstęp
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Rola światła w religijnym obrazie rzeczywistości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa "Pieją koguty")
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Władysław Froch. W poszukiwaniu tożsamości...
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
KulturoznawstwoSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Norwidowe „Marionetki” – Grupy Niemen
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski
Rockowa suita Niemena do wiersza Norwida
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski
Życie teatralne [na Lubelszczyźnie 1944-1956]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30158 zweryfikowanych pozycji.