Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Współczesne formy świętowania letniego przesilenia w przestrzeni miasta
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Tomasz Rokosz
Od wieczoru poetyckiego do Sceny Plastycznej. Z profesorem Stefanem Sawickim rozmawia Adam Fitas
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Przykłady realizacji idei teatralnych świętego Jana Bosko w Polsce na początku XXI wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Szmaragd cesarza Tyberiusza - "prawdziwe" wizerunki Chrystusa w twórczości Norwida
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztukiKulturoznawstwo
dr Edyta Chlebowska
Reformy Juliusza osterwy na początku XXI wieku w amatorskim teatrze religijnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Badania nad religijnością ludową w Katedrze Religiologii i Misjologii KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EtnologiaKulturoznawstwoNauki o rodzinieNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna pod red. bp Jack Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz oraz Paweł Rabczyński, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2016, ss. 363.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Japońska Polska. Kulturowy wizerunek Polski w Japonii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
(Un)cultural Cats: Multi-dimensional Transition of Felines in Human Society [(Nie)kulturalne koty. Wielopłaszczyznowa przemiana kotów w społeczeństwie ludzkim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
Panslawistyczne echa w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Oblicze Narcyza w mediach odbite
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Dariusz Wadowski
Niderlandzkie przykładne opowieści. Konteksty literackie i kulturowe delfckiej Księgi cudów Najświętszej Maryi Panny
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Polsko-ukraińskie kontakty filmowe
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Małgorzata Gruchoła. Wywiad przeprowadziła Marta Wójcicka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Ritual Imitation During the Thesmophoria at Syracuse [Rytualne naśladownictwo podczas Tesmoforii w Syrakuzach]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Laudacja ku czci dyrektora Andrzeja Paluchowskiego
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Lekcja języka obcego jako seans w "starym kinie" a kształcenie kulturoznawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Filmy Eldara Riazanowa w Polsce – z zagadnień recepcji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Antibarbarus sive de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in Polonia cultoris dissertatiuncula brevis [Antybarbarus czyli pochwała Jerzego, sławnego znawcy kultury łacińskiej w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Ludzie teatru - budowniczowie mostów w polsko-niemieckim dialogu na obszarze kultury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
"Illusion und Wirklichkeit": Bemerkungen über die polnisch-deutsche Nachbarschaft in Essays und Reden von Andrzej Szczypiorski ["Iluzja i rzeczywistość": Uwagi na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa w esejach i mowach Andrzeja Szczypiorskiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Pioneers of Modern Design: from the Cole Circle to Walter Gropius [Pionierzy nowoczesnego dizajnu: od Grupy Cole'a do Waltera Gropiusa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia sztukiKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr Anna Antonowicz
Idol w kulturze - zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej. (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoPedagogika
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Sztuka w służbie „geografii zbawienia”. Uwagi o projekcie i początkach budowy kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Światło ze Wschodu. O „Esejach nie całkiem polskich” Tokimasy Sekiguchiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej i konsumpcjonizmu?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Katalogowanie wspomnień
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
dr Magdalena Szubielska
Maszkary i szkarady. Ocena estetyczna klasycznych dzieł malarskich przedstawiających brzydotę
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Afrobrazylijczycy w społeczeństwie i Kościele: zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31467 zweryfikowanych pozycji.