Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Antibarbarus sive de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in Polonia cultoris dissertatiuncula brevis [Antybarbarus czyli pochwała Jerzego, sławnego znawcy kultury łacińskiej w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Ludzie teatru - budowniczowie mostów w polsko-niemieckim dialogu na obszarze kultury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
"Illusion und Wirklichkeit": Bemerkungen über die polnisch-deutsche Nachbarschaft in Essays und Reden von Andrzej Szczypiorski ["Iluzja i rzeczywistość": Uwagi na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa w esejach i mowach Andrzeja Szczypiorskiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Idol w kulturze - zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej. (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoPedagogika
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Sztuka w służbie „geografii zbawienia”. Uwagi o projekcie i początkach budowy kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Światło ze Wschodu. O „Esejach nie całkiem polskich” Tokimasy Sekiguchiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Katalogowanie wspomnień
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
dr Magdalena Szubielska
Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej i konsumpcjonizmu?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Dieta pitagorejska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaHistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Trzy tradycje chrześcijańskie w Lublinie. Wstęp
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa "Pieją koguty")
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Władysław Froch. W poszukiwaniu tożsamości...
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
KulturoznawstwoSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Życie teatralne [na Lubelszczyźnie 1944-1956]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
La vie de la comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865) : de Paris, par Opole près de Lublin, vers le monde [La vie de la comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865): de Paris, par Opole près de Lublin, vers le monde]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Dendroflora przydrożnych obiektów sakralnych w gminie Trzydnik Duży (Województwo lubelskie)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoOchrona i kształtowanie środowiskaOgrodnictwo
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Agency – Phenomenological Inquiries in Interdisciplinary Perspective [Sprawstwo - Badania fenomenologiczne w perspektywie interdyscyplinarnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Hugo Schlesinger (1920-1996). Promotor kultury i dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w Brazylii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o polityceReligioznawstwo
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Geertrui van Oosten en de ruimtelijke poëtica van Delft [Geertrui van Oosten a poetyka przestrzenna Delft ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Techniki dziennikarstwa śledczego w reportażach E.E. Kischa i G. Wallraffa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Chrześcijaństwo w religiiności ludowej - 1050 lat po Chrzcie Polski. Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Małżeństwo sakramentalne w polskiej obyczajowości ludowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii: analizy porównawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Cztery strony życia jako metoda analizy rzeczywistości liderów chrześcijańskich w Ameryce Łacińskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoNauki o polityceNauki teologiczneSocjologia
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Sad już nie wiśniowy. Transformacja obrazu wsi w literaturze ukraińskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Konsumpcjonizm – nowa religią współczesnego człowieka?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Charakterystyka wątków skandalizujących w telewizyjnych programach reality show
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła
"Nadzieja Zrozpaczonych Jedyna" spoglądająca z zawadzkiego obrazu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
«Je suis amoureux de l’amitié» – Montesquieu et ses amis ["Jestem zakochany w przyjaźni" – Monteskiusz i jego przyjaciele]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Haram, kisas, dijja i ta’zir, czyli o islamskim prawie karnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoPrawo
mgr Daniel Mielnik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29084 zweryfikowanych pozycji.