Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Memuarystyka Podola, Wołynia i Kijowszczyzny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Casimir Pulaski in Polish-American Press in the 1800s [Kazimierz Pułaski na łamach XIX-wiecznej prasy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Carstwo Rosyjskie i Rzeczpospolita od wojny o Smoleńsk (1632-1634 r.) do pokoju Grzymułtowskiego (1686 r.)
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Imperium Rosyjskiego i rozbiory Rzeczypospolitej
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
[Rec.:] Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego, red. Anna Krochmal, Anna Nowak, Przemyśl 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Mariusz Leszczyński, Horyniec-Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Ineditia, t. 1-2, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec:] XXXVII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 3-6 września 2015 r. Rapperswil, Rzym-Warszawa 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, oprac. M. Debowska, Kraków 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-tą rocznicę powstania, red. Waldemar W. Żurek, Lublin 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Wykaz osób z akt parafialnych diecezji pińskiej do 1947 roku, t. 4, oprac. Waldemar W. Żurek, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Wielkie Księstwo Moskiewskie i Wielkie Księstwo Litewskie do wojny o Inflanty
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Smuta w Carstwie Rosyjskim a Rzeczpospolita
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Smutnoje wriemia w Rossijskom carstwie i Riecz Pospolita [Смутное время в Российском царстве и Речь Посполитaя] [Smuta w Carstwie Rosyskim a Rzeczpospolita]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Wielikoje kniażestwo Moskowskoje i Wielikoje kniażestwo Litowskoje do Liwonskoj wojny [Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское до Ливонской войны] [Wielkie Księstwo Moskiewskie i Wielkie Księstwo Litewskie o wojny o Inflanty]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
[Rec.:] Edyta Chomentowska, Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Nowa et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. Waldemar Witold Żurek, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Patriarchy Tichona (Wasilija Bieławina) związki z Lublinem, Nadbużem i Polską
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Początki lubelskiego ośrodka kościelnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
"Z Polską pod rękę". Jan Prot (1891-1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Kapitulacja Twierdzy Częstochowa 5 kwietna 1813 roku jako element propagandy rosyjskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
Św. Brygida Szwedzka. Objawienie o Marcie i Marii, czyli nauka o życiu czynnym i kontemplacyjnym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr hab. Piotr Plisiecki
From the Charism to Action in Educational, Organizational and Social Aspect on the Example of Religious Congregations formed in Poland in the Nineteenth/Twentieth Century [Od charyzmatu do działania w aspekcie edukacyjnym, organizacyjnym i społecznym na przykładzie zgromadzeń zakonnych powstałych w Polsce w XIX/XX w.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaNauki teologicznePedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Aktualność myśli pedagogicznej i dzieła Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Integralny rozwój osoby w pedagogice i pedagogii katolickiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Monarchia, własność, obywatelskość. Patriotyzmy Jana Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
Christian Democracy beyond Christian Democracy: The Case of Stanisław Grocholski [Chrześcijańska demokracja bez chrześcijańskiej demokracji - przypadek Stanisława Grocholskiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Godła i herby, których nie było
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jan Ptak prof. KUL
Z pomocą kobietom upadłym. Praca społeczna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Lublinie w XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Edukacja w przestrzeni miejskiej - refleksja dydaktyczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29084 zweryfikowanych pozycji.