Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History [Kartografia historyczna wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: między geografią historyczną i historią przestrzenną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Katolicyzm: pożegnanie z europocentryzmem?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
HistoriaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Ideał etosu rycerza w Libro del orden de caballeria Ramona Llulla
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Andrzej Niewiński
Pieśń „Już to po zachodzie słońca" do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Rola szkolnictwa katolickiego w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz - Ormianin i polski patriota
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Znaczenie nowożytnych przekazów źródłowych dla badań nad dziejami Lublina w średniowieczu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Historia i patriotyzm we współczesnej szkole w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Robert Derewenda
Działania nieregularne Władysława Białego w walce o władzę w Kronice Jana z Czarnkowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Andrzej Niewiński
De los Tatras hasta más allá de los Pirineos. Gabriela Makowiecka en Zakopane [Z Tatr za Pireneje. Gabriela Makowiecka w Zakopanem]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Cezary Taracha
Wczesnochrześcijańskie ruchy paramonastyczne na podstawie „Diversarum hereseon liber” Filastriusza z Brescii oraz innych katalogów herezji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Obecność zakonów żeńskich w życiu katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór żródeł
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Religion in the german concentration camps: turning from and to God [Religia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Powroty do Boga i utrata wiary]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Polityka państwa wobec KUL w sferze inwestycji budowlanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Sankt Petersburgu w dobie rewolucyjnych wstrząsów w Rosji (1905-1918)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2016 z uzupełnieniami za lata 2000-2015
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaNauki teologiczne
mgr Marek Górniak
Polskość w obliczu zagrożeń. Od rozbiorów do niepodległości
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Rzymskokatolickie Seminarium Duchowne w Petersburgu
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Wstęp
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o bezpieczeństwie
dr Andrzej Gładysz
Królowa Barbara Radziwiłłówna na scenie dworskiego theatrum ceremoniale
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
[Rec.] Jan Słomka, Historia duchowości. Czas Ojców Kościoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaNauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
[Rec.] Dariusz Kasprzak OFMCap, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku, Kraków 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
The idea of Catholic University in the reborn Poland [Idea Katolickiego Uniwersytetu w odrodzonej Polsce]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
[Rec.] Krzysztof Leśniewski, „W samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu…”. Metanoiczno-soteriologiczne przesłanie „Wielkiego kanonu” św. Andrzeja z Krety, Lublin 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Świat wierzeń beginek świdnickich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Oprawa liturgiczna koronacji królowych w Polsce w pierwszej połowie XVI stulecia w świetle ordines coronandi Barbary Zápolyi (1512) i Barbary Radziwiłłówny (1550)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31332 zweryfikowanych pozycji.