Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Historyczno-społeczny leksykon
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
mgr Marcin Lipnicki
The Vernacular Eulogy of John Wyclif by Master Andrzej of Dobczyn: Textual Transmission of Dissident Ideas in Fifteenth Century Poland [Wernakularna Pieśn o Wiklefie mistrza Andrzeja z Dobczyna: Teksty wernakularne i rozpowszechnianie idei dysydenckich w piętnastowiecznej Polsce *** KOPIA ***]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Profesor Stanisław Litak (1932-2010) – przyczynek do biografii naukowo-dydaktycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego (według jego pamiętników i listów)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
"Niezwyciężeni" czyli folk-history po polsku
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
«Une circonspection qui ne dorme pas un seul jour». Le Saint-Siège et l’Empire Russe sous le pontificat de Léon XII ["Ostrożność, która nie usypia nawet na jeden dzień". Stolica Apostolska i Cesarstwo Rosyjskie w okresie pontyfikatu Leona XII]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
Ojciec profesor Józef Ścibor (30 I 1930 – 3 VI 2017) ‒ student, pracownik i świadek historii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaKompozycja i teoria muzyki
dr Andrzej Gładysz
Teresa Kukołowicz (1925–2014) jako nauczyciel akademicki – mistrzyni i wychowawczyni
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Nowości wydawnicze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Granice inkulturacji w muzyce liturgicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Panslawistyczne echa w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Witold Kołbuk
[Rec.:] Ewa Bielińska-Galas, Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej, Lublin 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Biblioteka Instytutu Muzykologii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Andrzej Gładysz
Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaSztuki piękne
dr Andrzej Gładysz
Instytut Muzykologii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Andrzej Gładysz
Koło Naukowe Studentów Muzykologii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Andrzej Gładysz
What Kind of History Do We Need? Remarks by a Participant in International Dialog Projects [Jakiego rodzaju historia jest nam potrzebna? Uwagi uczestnika międzynarodowych projektów dialogowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL
Rubrycele i schematyzmy diecezji chełmsko-lubelskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaNauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Folwark w Mętowie jako własność lubelskiego Konwentu OO. Dominikanów w XVIII i XIX stuleciu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Galicyjska (Lwowska) Prowincja Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w latach 1783-1859
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Leśni Bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Spory o postawy Polaków wobec nazizmu i komunizmu w „Zeszytach Historycznych"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Pedagog i wychowawca
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Wizerunek świętego Bonawentury z Bagnoregio w kościołach i klasztorach bernardyńskich. Obecność i funkcja
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
HistoriaHistoria sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
[Rev.:] Bryan L. McDonald, Food Power: The Rise and Fall of the Postwar American Food System. [[Rec.:] Bryan L. McDonald, Food Power: The Rise and Fall of the Postwar American Food System. ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
„Ecce est mea bibliotheca” – Krzyż Chrystusa w sztuce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaHistoria sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
Historia naturalna światła elektrycznego. Od lampy żarowej do lampy LED-owej?
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Wychowanie do patriotyzmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Смутное время в Российском царстве и Речь Посполитaя [Smuta w Carstwie Moskiewskim i Rzeczpospolita]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30158 zweryfikowanych pozycji.