Ochrona przyrody i bioróżnorodności (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Ochrony Środowiska
Kod ECTS:07200-XXXX-0602CWI0158